CK Investments

Administratorem Danych Osobowych jest CK Investments Holding Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Gugulskiego 1, 02- 661 Warszawa („Spółka”).

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ckinvestments.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres Spółki (CK Investments Holding Sp. z o. o  ul. Plac Gugulskiego 1, 02- 661 Warszawa, Ocean Plaza, Piętro IV), z dopiskiem na kopercie „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę dotyczących ofert Spółek z holdingu CK Investments (w formie elektronicznej lub telefonicznej) bądź w celu przekazania informacji o ofercie handlowej doradców kredytowych współpracujących ze Spółką oraz podmiotów współpracujących ze Spółką oferujących wykończenie nieruchomości (w formie elektronicznej lub telefonicznej).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, zgodnie z zasadami opisami w Polityce Prywatności na stronie www.ckinvestments.pl Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Call Now Button